Corona, vaccinatie en vaccinatieverlof: waarmee moet u als werkgever rekening houden?

Vakartikels

De vaccinatiecampagne in ons land draait stilaan op volle toeren. Binnen afzienbare tijd krijgt iedereen zijn prik. Het vaccin zal de impact van corona op het dagelijkse leven beperken. En dit heeft ook een impact op de werkvloer. In dit artikel leest u belangrijke aandachtspunten voor uzelf en uw medewerkers.
Intussen is ook het vaccinatieverlof een feit. Werknemers kunnen afwezig blijven van het werk om zich te laten inenten, met behoud van loon.
 

Het wetgevend kader werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 april 2021. Sinds deze datum kunnen werknemers tot en met 31 december 2021 ‘klein verlet’ opnemen. Deze datum kan eventueel nog verlengd worden tot 30 juni 2022. Door de opname van het vaccinatieverlof kan de werknemer de nodige tijd van het werk afwezig zijn zonder loonverlies om zich te laten inenten tegen het coronavirus. Het recht op klein verlet geldt voor de tijd om zich te verplaatsen naar en van de locatie waar de vaccinatie plaatsvindt en de tijd die de werknemer doorbrengt in het vaccinatiecentrum. De werknemer moet de werkgever verwittigen via het voorleggen van de vaccinatieuitnodiging of afspraakbevestiging.

Een werknemer kan van het werk afwezig blijven om zich te laten vaccineren,

met behoud van loon

Als werkgever mag u deze informatie alleen maar gebruiken in het kader van de organisatie van het werk en de loonadministratie. Kopieën maken of gegevens overschrijven is verboden.

U mag als werkgever een werknemer niet verplichten zich te laten vaccineren
U mag ook niet controleren of de werknemer gevaccineerd werd. De keuze voor de werknemer is dus volledig vrij. Bovendien mag een werkgever zijn werknemer niet anders behandelen omdat hij zich niet wil laten inenten (verboden discriminatie). En toch moet u er als werkgever voor zorgen dat het werk in de best mogelijke omstandigheden kan gebeuren op het vlak van de veiligheid en gezondheid van de werknemers, zoals de Arbeidsovereenkomstenwet en Welzijnswet voorschrijven. Een moeilijke oefening.

Als werkgever mag u uw werknemers geen vaccinatiebewijs vragen 
De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) liet weten dat dit in strijd is met de GDPR. De wet voorziet trouwens momenteel geen vaccinatiebewijs.

U mag geen vaccinatiegegevens van werknemers registeren
Vaccinatiegegevens zijn gevoelige en persoonlijke gegevens, waarvoor vandaag geen wettelijke basis bestaat om ze te verwerken. Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming is dit dan ook verboden.

Als werkgever mag u geen vaccinatiegegevens registreren!

Beloning voor gevaccineerde werknemers?

Een aantal werkgevers stelden ons de vraag of het mogelijk is een bonus toe te kennen aan de werknemers in het kader van de loonbonus cao 90, wanneer een bepaald percentage van het personeel zich heeft laten vaccineren tegen het coronavirus.

De FOD Werkgelegenheid bevestigde dat dit niet toegelaten is, omwille van het verbod op discriminatie tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde werknemers. Zoals reeds aangegeven is het bovendien verboden om gegevens over de vaccinatiestatus van werknemers te verwerken.

Opgelet met ontslag!

We raden u ten stelligste aan een werknemer niet te ontslaan enkel op basis van een weigering zich te laten inenten. Dit ontslag kan immers beschouwd worden als:

  • kennelijk onredelijk, wat aanleiding kan geven tot een schadevergoeding van 3 tot 17 weken loon;
  • discriminerend, met het risico op een forfaitaire schadevergoeding van 6 maanden loon.

We kunnen niet genoeg benadrukken dat, ondanks de vaccinaties, alle bestaande preventiemaatregelen op de werkvloer blijven gelden (telewerk, social distancing, dragen van een mondmasker, handhygiëne,…). We raden u aan om samen met de preventiedienst in uw onderneming een vaccinatiebeleid uit te werken.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Lieven Nissens, HR Consultancy Director, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.