Flitscontroles!

Vakartikels

In 2020 zullen opnieuw flitscontroles georganiseerd worden in fraudegevoelige sectoren. Deze flitscontroles hebben vooral een informatief en preventief karakter. De SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) publiceert deze controles vooraf op haar website. De schoonmaaksector is als eerste aan de beurt.

De sociale inspectiediensten zullen in de maand januari 2020 extra controles uitvoeren in de schoonmaaksector (Paritair Comité 121). Zo’n controle gaat na of het bedrijf de sociale wetgeving naleeft en is vooral gericht op het opsporen van zwartwerkers. Het informatieve en preventieve karakter neemt niet weg dat de inspectiediensten tijdens deze flitscontroles kordaat kunnen optreden en bij vaststelling van zware inbreuken kunnen verbaliseren.

Hoe kan u zich hierop voorbereiden? Baker Tilly kan een handige checklist aanreiken die specifiek voor de schoonmaaksector geldt. Deze checklist bevat een overzicht van:

  • de actiemogelijkheden van de sociale inspectie
  • de documenten die meestal opgevraagd worden door de inspectie  

Opgelet, het gaat om een niet-limitatieve lijst. De sociaal inspecteur kan alle documenten opvragen die hij nodig acht voor zijn onderzoek. Wenst u zich niet te laten verrassen? Dan kunnen wij voor u met het oog op een mogelijke controle, een (beperkte) doorlichting uitvoeren.

Meer weten? 

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Lieven Nissens, HR Consultancy Director, of uw dossierverantwoordelijke.

Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.