HR-weetjes - juli 2022

Vakartikels

In dit artikel vindt u een handig overzicht van nieuwe hr-maatregelen voor werkgevers en werknemers. Met welke nieuwigheden moet u de komende weken en maanden rekening houden?

Wijziging kilometervergoeding dienstverplaatsingen eigen wagen

Vanaf 1 juli 2022 mag voor het gebruik van de eigen wagen voor rekening van de onderneming aan de werknemer maximaal € 0,4170/km betaald worden (publicatie in het BS 27.06.2022).
Tot en met 30 juni 2022 gold een maximumbedrag van € 0,3707/km. Dit bedrag wordt dus verhoogd.
 

Inleveren firmawagen tijdens langdurige ziekte

Tijdens een periode van gewaarborgd loon behoudt de werknemer het recht op het privégebruik van de firmawagen, aangezien deze deel uitmaakt van het verloningspakket. Na afloop van de periode van het gewaarborgd loon mag de werkgever de werknemer vragen om de firmawagen in te leveren tijdens de verdere duurtijd van de arbeidsongeschiktheid. 

Bij werkhervatting moet de firmawagen opnieuw ter beschikking gesteld worden aan de werknemer. 

Dergelijke afspraken worden doorgaans opgenomen in een carpolicy.

Rustpauze minderjarige werknemers

Voor minderjarige werknemers is de arbeidsduur strikt geregeld. Zo moeten zij langere rusttijden en pauzes nemen. Jonge werknemers mogen niet meer dan 4,5 uur zonder onderbreking werken, en aansluitend hebben zij recht op een rustpauze van minstens 30 minuten.

Werken ze langer dan 6 uur? Dan hebben ze recht op een rustpauze van een uur. Tussen twee opeenvolgende prestaties moeten jonge werknemers minstens 12 ononderbroken uren rust hebben.  
 

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Lieven Nissens, HR Consultancy Director, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.