Investeringsaftrek voor aanslagjaar 2020 gepubliceerd

Vakartikels

De nieuwe percentages voor de investeringsaftrek van toepassing voor aanslagjaar 2020 (boekjaren die eindigen tussen 31 december 2019 en 30 december 2020) werden op 11 april 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad: 

Eénmalige investeringsaftrek: 

 

Natuurlijke
personen
Alle 
vennootschappen
KMO’s
Investeringen in beveiliging 20,5%   20,5%
Octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor
onderzoek- en ontwikkeling, energiebesparende
investeringen, en investeringen in rookafzuig- of
verluchtingssystemen in de horeca
  13,5%  
Investeringen met betrekking tot productie en
recyclage van herbruikbare verpakkingen van
dranken en nijverheidsproducten
 

3%

 
Digitale investeringen
Digitale investeringen in nieuwe vaste activa
tussen 01/01/2018 – 31/12/2019 
   

13,5%

20%

Andere kwalificerende investeringen in nieuwe
vaste activa tussen 01/01/2018 – 31/12/2019 (*)
20%   20%

 

 

Gespreide investeringsaftrek:

  Natuurlijke
personen
Alle
vennootschappen
KMO's
Milieuvriendelijke investeringen voor
onderzoek en ontwikkeling
20,5% op
afschrijving
20,5% op
afschrijving
              
Andere kwalificerende investeringen in nieuwe
vaste activa tussen 01/01/2018 – 31/12/2019
(indien de natuurlijk persoon minder dan
20 werknemers tewerkstelt op de eerste dag
van de belastbare
periode verbonden aan aanslagjaar 2020)

10,5% op
afschrijving

                        

   

 

Opgepast! Het percentage van 20% (*) is van toepassing op “andere kwalificerende investeringen” in nieuwe vaste activa door natuurlijke personen of KMO’s vanaf 1 januari 2018 tot 31 december 2019. Na het verstrijken van deze periode zal het percentage teruggebracht worden naar 8%. Wij raden u aan om uw investeringen zo snel mogelijk uit te voeren. 

Voor meer informatie kan u zich wenden tot Michel Beyaert, Tax Partner of uw dossierbeheerder.