Le nouveau “WVV” est arrivé

Vakartikels

Reeds lang verwacht en op 28 februari 2019 eindelijk gestemd: het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit nieuwe wetboek vormt, na de hervorming van het insolventie- en het ondernemingsrecht, het sluitstuk van een omvangrijke en diepgaande modernisering van onze economische regelgeving. Vennootschappen en verenigingen beschikken met ingang vanaf 1 mei 2019 over een modernere tool die beter is afgestemd op de realiteit. Flexibilisering, modernisering en vereenvoudiging zijn daarbij de sleutelwoorden.

Het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht eindelijk gestemd.

De val van de regering leek even roet in het eten te gooien, maar het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) werd dan toch goedgekeurd.

Het nieuwe wetboek is meteen van toepassing op alle vennootschappen en verenigingen die vanaf 1 mei 2019 worden opgericht.

Voor de reeds bestaande vennootschappen en verenigingen wordt voorzien in een gefaseerde inwerkingtreding: de dwingende bepalingen van de wet zullen vanaf 1 januari 2020 op hen van toepassing zijn. Een volledige aanpassing aan de wet is pas tegen uiterlijk 1 januari 2024 vereist.

Het nieuwe wetboek brengt heel wat substantiële wijzigingen met zich mee en beoogt het vennootschapsrecht aanzienlijk te moderniseren. Meer flexibiliteit, een doorgedreven vereenvoudiging en meer concurrentievermogen zijn de uitgangspunten. 

We sommen enkele belangrijke wijzigingen voor u op:

  • Minder vennootschapsvormen: slechts 4 vormen blijven overeind: de maatschap, de Besloten Vennootschap (BV), de Coöperatieve Vennootschap (CV) en de Naamloze Vennootschap (NV). 
  • Vennootschappen en verenigingen in één wetboek: het verenigingsrecht wordt geïncorporeerd in het nieuwe wetboek. Verenigingen zullen nu ook winst mogen maken, al zullen ze deze winst nog steeds niet kunnen uitkeren.
  • De grootste wijziging heeft betrekking op de BVBA, voortaan de “BV”: de meerderheid van de wettelijke bepalingen is van aanvullend recht, zodat de statuten volledig op maat kunnen worden geschreven. En de vereiste van het minimumkapitaal werd afgeschaft. De BV wordt dan ook beschouwd als de hoeksteen van het nieuwe vennootschapsrecht, die veel ruimer inzetbaar zal zijn in het economische leven dan de huidige BVBA.
  • Eenhoofdigheid, zowel op het niveau van de aandeelhouders als de bestuurders wordt mogelijk. Hiermee wordt komaf gemaakt met heel wat van de huidige praktische problemen.
  • Meervoudig stemrecht wordt mogelijk.
  • Het dagelijkse bestuur eindelijk wettelijk geregeld.
  • E-mails krijgen eindelijk een wettelijke basis.
  • Bestuursaansprakelijkheid wordt beperkt, maar niet voor ernstige fouten. Dit is evenwel nog maar het topje van de ijsberg. De wet wijzigt en vereenvoudigt veel en geeft aanleiding tot nieuwe opportuniteiten.

Voor meer informatie kan u zich wenden tot Liesbet Uyttenhove, Senior Legal Counsel of uw dossierbeheerder.