Vakartikels

Een belangrijk aspect van de recente hervorming van de autofiscaliteit is een strengere fiscale behandeling van zogenaamde fake hybride wagens. Voor een gedetailleerde bespreking van andere belangrijke aanpassingen binnen de autofiscaliteit verwijzen we naar ons eerder verschenen artikel in dit verband.

Kwalificatie als fake hybride

Hybride wagens, dus wagens die zowel op elektriciteit als op benzine of diesel rijden, die werden aangekocht vanaf 1 januari 2018, worden vanaf boekjaar 2020 (aanslagjaar 2021) door de fiscus aan een strenger fiscaal regime onderworpen wanneer zij niet voldoen aan bepaalde vereisten. Als de uitstoot van een hybride wagen hoger is dan 50 gram CO2 per kilometer of de batterijcapaciteit van de wagen lager is dan 0,5 kWh per 100 kilogram wagengewicht, kwalificeert de wagen als een fake hybride.

Dit betekent op fiscaal vlak dat het aftrekpercentage en het voordeel van alle aard niet bepaald zullen worden op basis van de CO2-uitstoot van het hybride voertuig, maar op basis van de CO2-uitstoot van een 100% benzine of dieselmodel van datzelfde voertuig. Bij gebrek aan een gelijkaardig voertuig wordt de CO2-uitstoot van het hybride model vermenigvuldigd met factor 2,5.

Fiscus publiceert overzichtslijst

Omdat het in de praktijk niet altijd makkelijk is om de eerder vernoemde criteria na te gaan en omdat het bepalen van een overeenstemmend voertuig niet steeds evident is, publiceerde de belastingadministratie recent een overzichtslijst. In deze lijst vindt u de verschillende modellen van hybride wagens die, volgens de gegevens bekend bij de fiscus, als een fake hybride kwalificeren. Daarnaast wordt per wagen het overeenstemmend voertuig vermeld en de daarbij horende CO2-uitstoot.Uit de gepubliceerde overzichtslijst blijkt duidelijk de negatieve impact voor de belastingplichtige wanneer de wagen als fake hybride kwalificeert. De CO2-uitstoot van een overeenstemmend voertuig ligt immers steeds drie- à viermaal hoger dan de uitstoot van de fake hybride.

De uitstoot van een overeenstemmend voertuig ligt drie- à viermaal hoger. 

De fiscale aftrekpercentages voor deze wagens liggen dan ook beduidend lager.

Enkele voorbeelden:

Model/type  wagen CO2-uitstoot hybride (gr/km)

CO2-uitstoot
overeenstemmend voertuig
(gr/km)

Aftrekpercentage
Volvo XC60 51

 
181

 
50% i.p.v. 95,78%

 
Porsche Cayenne 70
 
210
 
40% i.p.v. 86,75%
 
Mercedes C Class 48
 
139
 
53,98% i.p.v. 97,20%
 
Range Rover 72
 
180
 
50% i.p.v. 85,80%
 
Ford Explorer 66
 
165
 
50% i.p.v. 88,65%
 
BMW 2 Series 52
 
132
 
57,30% i.p.v. 95,30%
 
Audi A8 61 190 50% i.p.v. 91,03%

 

Ook het bedrag van het belastbare voordeel van alle aard zal merkelijk hoger liggen. 

De volledige lijst vindt u hier. De fiscus zal deze lijst in de toekomst regelmatig bijwerken naarmate nieuwe hybride wagens op de markt komen of er nieuwe gegevens van bestaande wagens bekend gemaakt worden.
 

NEDC of WLTP?

De CO2-uitstoot van de verschillende wagens die werd opgenomen in de overzichtslijst, werd bepaald volgens de oude NEDC-methode. Uit beschikbare informatie blijkt dat, vanaf boekjaar 2021, CO2-uitstootwaarden moeten worden gemeten op basis van WLTP-normen.

In de toekomst zal een groter aantal wagens kwalificeren als fake hybride

Deze nieuwe methode geeft een nauwkeuriger beeld van de CO2-uitstoot van een voertuig, wat in de meeste gevallen tot hogere waarden leidt in vergelijking met de waarden die werden gemeten volgens de NEDC-normen. Ook de eventuele opties die worden genomen op een wagen, zullen een invloed hebben op de gemeten CO2-uitstoot. In de toekomst zal wellicht nog een groter aantal hybride wagens kwalificeren als fake hybride. 

Meer weten? 

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Tanja De Decker, Tax Partner, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.