Nieuwe referentie-uitstoten bedrijfswagen gepubliceerd. Wat met de impact op het voordeel alle aard?

Vakartikels

De referentie-uitstoten voor kalenderjaar 2024 zijn gepubliceerd. Voor bedrijfswagens met een benzine-, lpg- of aardgasmotor bedraagt de referentie-uitstoot 78g/km. Voor personenwagens met een dieselmotor 65g/km.

Wanneer u als werkgever/vennootschap een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer/bedrijfsleider en deze ook voor privédoeleinden mag gebruikt worden, wordt de werknemer/bedrijfsleider belast op een ‘voordeel van alle aard’. De bepaling van dit voordeel gebeurt op forfaitaire wijze, op basis van de catalogusprijs van de wagen, de leeftijd en de gemiddelde CO2-uitstoot. Hierbij wordt de gemiddelde CO2-uitstoot vergeleken met de referentie-uitstoot (die elk jaar wordt aangepast aan de gemiddelde uitstoot van nieuwe wagens, en dus een dalende trend vertoont).

Door het succes van elektrische wagens is hun aandeel in de referentiepool echter zodanig toegenomen dat dit een meer dan gebruikelijke daling van de referentie CO2-uitstoot veroorzaakte. Het gevolg? Een abnormaal hoge toename van het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens.

VAA bedrijfswagens: Minister van Financiën mildert de stijging.

Om dit ongewenste effect te beperken, meer bepaald een fiscale afstraffing van werknemers en bedrijfsleiders die met een ecologische wagen rijden, werd – op initiatief van minister van Financiën Vincent Van Peteghem – de formule voor de berekening van de referentie-uitstoot recent aangepast.

Waar de wetgever bij de oude formule enkel rekening hield met wagens met een NEDC-waarde, worden nu ook de wagens met een WLTP-waarde toegelaten in de berekeningsbasis. Sinds 2021 hebben nieuw ingeschreven fossiele wagens immers enkel een WLTP-waarde. Door met deze wagens rekening te houden voor de berekening van de referentie-uitstoot, wordt het aantal wagens in de referentiepool groter. Dit leidt tot een representatiever beeld, en een daling van het aandeel elektrische wagens.

Voor kalenderjaar 2024 bedragen de referentie-uitstoten:

Kalenderjaar Voertuigen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor Voertuigen met een dieselmotor
2023 82 g/km 67 g/km
2024 78 g/km 65 g/km


Het minimumbedrag van het voordeel alle aard bedraagt 1.600 EUR voor kalenderjaar 2024 (in plaats van 1.540 EUR voor kalenderjaar 2023). Deze nieuwe waarden zijn van toepassing voor de berekening van het voordeel van alle aard vanaf 1 januari 2024.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Tanja De Decker, Tax Partner, Renaud Devos, Corporate Tax Consultant of uw dossierbeheerder. 
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.