Nieuwe verplichte melding voor eigenaars van Frans onroerend goed (uitgestelde deadline: 31 juli 2023)

Vakartikels

Sinds 1 januari 2023 geldt een nieuwe meldingsplicht voor alle eigenaars (particulieren en rechtspersonen) van een onroerend goed gelegen in Frankrijk. Deze meldingsplicht moet gebeuren op het online fiscale account van de eigenaar van het onroerend goed, via de website www.impots.gouv.fr

Sinds 2023 is de taxe d’habitation niet langer verschuldigd voor onroerende goederen die als hoofdverblijfplaats dienen voor de eigenaar. De belasting moet echter wel betaald worden op alle andere onroerende goederen, zoals tweede verblijven of huurpanden. Omdat de Franse fiscus helder zicht wil krijgen op welke belastingplichtigen onderworpen blijven aan de taxe d’habitation, vraagt ze om vóór 1 juli 2023 aangifte te doen van het gebruik van de onroerende goederen gelegen in Frankrijk (de zogenaamde déclaration d’occupation). Ondertussen werd de deadline uitgesteld naar 31 juli 2023.

De nieuwe déclaration d’occupation geldt voor alle particulieren en rechtspersonen met een eigendom in Frankrijk.

Deze meldingsplicht is van toepassing op alle particulieren (onverdeelde eigenaar en vruchtgebruiker) en rechtspersonen (zoals de Franse société civile immobilière of buitenlandse vennootschappen die Frans vastgoed bezitten) met een eigendom in Frankrijk.

In de aangifte moet u de volgende informatie meedelen, per onroerend goed dat u bezit: 

  • Wie het pand bewoont (persoonlijk of door derden); 
  • De aard van de bewoning (hoofdverblijfplaats, tweede verblijf, gehuurd onroerend goed, gratis bewoond onroerend goed, leegstaand onroerend goed (ongemeubeld en niet-bewoond));
  • De identiteit van de bewoners (natuurlijke persoon: naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats / rechtspersoon: naam, SIREN-code);
  • De periode van bewoning (of leegstand) van de onroerende goederen waarvan u eigenaar bent (begin en einde van de bewoningsperiode);
  • Voor het bijzondere geval van seizoensverhuur: het begin van de seizoensverhuurperiode en de wijze van beheer van de woning (eigen of huurcontract met een beheerder, met uitsluiting van elk persoonlijk gebruik), de SIREN-code van de beheerder of deze van de eigenaar indien van toepassing, de eventuele classificatie als gemeubileerde toeristische accommodatie; 
  • De maandelijkse huurprijs, exclusief kosten. 


Als u deze aangifte te laat indient of foutieve gegevens meedeelt, bedraagt de boete 150 euro per onroerend goed. 

De essentie

  • Sinds 2023 is in Frankrijk de taxe d’habitation niet langer verschuldigd voor onroerende goederen die als hoofdverblijfplaats dienen voor de eigenaar.
  • Deze belasting geldt wel voor alle andere onroerende goederen, zoals tweede verblijven of huurpanden.
  • Tegen 31 juli 2023 moet de melding van het gebruik van onroerende goederen in Frankrijk ingediend zijn: de déclaration d’occupation.
  • Wie deze aangifte niet, te laat of foutief doet, riskeert een boete per onroerend goed.

Meer weten?

Neem dan zeker contact op met Audrey De Bevere, Individual Tax Partner, Louise D'hondt, Tax Consultant of uw dossierverantwoordelijke. Zij beantwoorden graag uw vragen. Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.