Selfscan terugvordering fairness tax!

Vakartikels
tax

De befaamde fairness tax op dividenden uitgekeerd door ‘grote’ vennootschappen werd vernietigd door het arrest van 1 maart 2018 van het Grondwettelijk Hof.  Recent publiceerde de fiscale administratie een circulaire waarin aangegeven wordt in welke gevallen de fairness tax in aanmerking zou kunnen komen voor terugvordering.  

De circulaire maakt enkel melding van de bijzondere bezwaartermijn van 6 maanden na de publicatie van het arrest in het Belgisch Staatsblad, welke afloopt op 28 november 2018. Los daarvan lijken er ook argumenten te zijn om de procedure van ambtshalve ontheffing te volgen zij het dat de uitkomst hiervan minder zeker is.  

Dergelijk verzoek tot ambtshalve ontheffing kan betrekking hebben op een periode van vijf jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar waarin de te ontheffen belasting werd geheven. Deze korte selfscan geeft alvast een eerste indicatie of uw vennootschap in aanmerking zou kunnen komen om de fairness tax geheel of gedeeltelijk terug te vorderen. 

Vul hier de selfscan in

Voor vragen kan u steeds terecht bij Marc De Munter, Tax Partner of Milan Swijngedouw, Tax Counsel van onze Consultingafdeling.