Strengere betalingstermijnen voor B2B-facturen

Vakartikels

De wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties geldt voor alle betalingen ter vergoeding van het leveren van goederen of verstrekken van diensten tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties. Recent werden aan deze wet een aantal wijzigingen aangebracht. Wij schetsen voor u de belangrijkste nieuwigheden die in werking treden op 1 februari 2022.

Betalingstermijn van maximaal 60 dagen

Vanaf 1 februari 2022 geldt een betalingstermijn van maximaal 60 dagen voor alle handelstransacties (B2B) die beheerst worden door het Belgisch recht. De grootte van de betrokken ondernemingen speelt hierbij geen rol. Voor bepaalde sectoren kan een afwijking voorzien worden, maar vandaag zijn echter nog geen afwijkingen bekend. 

Voorziet uw overeenkomst of algemene voorwaarden in een langere betalingstermijn (+60 dagen), dan wordt deze termijn automatisch herleid tot 30 dagen.

Ook wanneer partijen geen betalingstermijn zijn overeengekomen, is een betalingstermijn van 30 dagen van toepassing.
 

Betalingstermijn: maximum 60 dagen.

Verificatietermijn en ontvangstdatum

Als bijkomende bescherming tegen wanbetalers werden ook de volgende zaken aangepast:

  • De verificatietermijn: als een partij een termijn hanteert waarbinnen de geleverde goederen en/of diensten aan een interne controle onderworpen worden, mag dit niet tot gevolg hebben dat de maximale betalingstermijn van 60 dagen wordt overschreden. De verificatietermijn maakt integraal deel uit van de maximale betalingstermijn.  
  • De ontvangstdatum: de ontvangstdatum van de factuur kan niet langer contractueel bepaald worden. De betalingstermijn begint te lopen van zodra de schuldenaar de factuur ontvangt.
     

Ook verificatietermijn en ontvangstdatum worden aangepast.

Algemene voorwaarden

Hebt u uw betalingstermijnen opgenomen in uw algemene voorwaarden? Dan is het raadzaam om deze even onder de loep te nemen en aan te passen waar nodig.

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Liesbet Uyttenhove, Legal Director, of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.