Versoepelde btw-teruggaaf voor starters

Vakartikels

Sinds begin dit jaar geldt een nieuwe gunstregeling van maandelijkse btw-teruggaven voor startende belastingplichtigen. Om hiervan gebruik te kunnen maken zijn er wel enkele aandachtspunten en formaliteiten waarmee u best rekening houdt.

Startende zelfstandigen worden vaak geconfronteerd met oplopende btw-bedragen op investeringen die verricht worden bij de aanvang van de activiteit. In principe kan deze btw pas op kwartaalbasis worden teruggevraagd. Dit geeft vaak aanleiding tot een voorfinanciering van de afgedragen btw. 

In het verleden was het al mogelijk om een maandelijkse teruggaaf van btw te voorzien via de aanvraag van een licentie. Deze mogelijkheid is echter gekoppeld aan strenge voorwaarden en is in de praktijk meestal niet toepasbaar of toegankelijk voor reguliere starters. De meerderheid van de belastingplichtigen was tot vandaag dus aangewezen op een trimestriële teruggave. 

Daarom geldt sinds begin dit jaar een maandelijkse teruggave van btw-kredieten. Het gaat om een gunstmaatregel voor professionals die hun economische activiteit aanvangen. Concreet voorziet deze maatregel voor starters dat zij in elke maandelijkse btw-aangifte een teruggave van btw-kredieten kunnen aanvragen, en dit gedurende een periode van twee jaar.

Let op: deze maandelijkse aanvraag mag u niet verwarren met de effectieve terugbetaling, waarbij maximum nog extra twee maanden moeten worden gerekend. 

U moet uiteraard rekening houden met specifieke voorwaarden en formaliteiten.

Zo is de regeling enkel van toepassing op ‘starters’ die maximum twee jaar geleden voor het eerst een professionele activiteit hebben opgestart. Tegelijk moeten zij maandelijkse btw-aangiften indienen, wat niet gebruikelijk is bij een opstart. Kwartaalaangevers kunnen geen gebruik maken van de gunstregeling. 

U moet ook rekening houden met een minimumgrens van 245 euro om de btw te kunnen terugvragen. En uiteraard geldt als voorwaarde ook dat de btw-aangiften steeds tijdig ingediend moeten worden. 

Concreet zal u moeten (laten) onderzoeken of de administratieve en financiële meerkost van maandelijkse btw-aangiften opweegt tegen het voordeel van een versnelde btw-teruggaaf gedurende twee jaar.  

Meer weten?

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Wim De Pelsmaeker, VAT Partner, of uw dossierverantwoordelijke.

Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.