Eindejaarstips 2021: vastgoedfiscaliteit

Vakartikels

Wijzigingen tarieven registratierechten in het Vlaams Gewest

Vanaf 1 januari 2022 betaalt u slechts 3% registratierechten bij aankoop van de enige eigen woning (voorheen 6%). Bij een ingrijpende energetische renovatie of sloop en herbouw dalen de registratierechten tot slechts 1% (voorheen 5%).

Daartegenover staat dat vanaf 1 januari 2022 de registratierechten op alle andere aankopen van vastgoed (aankoop door vennootschap, tweede woning, bouwgronden,…) stijgen van 10% naar 12%. Een uitzondering wordt gemaakt voor de aankoop van landbouwgronden en natuurgebieden, waarvoor het tarief van 10% behouden blijft.

Voor de tariefdaling van 6% naar 3% geldt als toetssteen de datum waarop de notariële akte wordt verleden. Dus u hebt er alle belang bij om het verlijden van de akte pas in 2022 te laten plaatsvinden. Wat de tariefstijging betreft van 10% naar 12%, is de datum van de onderhandse akte (de zogenaamde “compromis”) doorslaggevend. De compromis moet dus zeker nog in 2021 getekend worden om het gunstige tarief van 10% te kunnen behouden.

Meer weten? 

Als klant van Baker Tilly kunt u contact opnemen met Marc De Munter, Tax Partner, Jean-Marcel Steenhout, Tax Manager of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.