Wat is echt relevant voor uw onderneming in een duurzaamheidsanalyse?

Vakartikels

Als gevolg van nieuwe Europese regelgeving zijn duurzaamheid en ESG belangrijke agendapunten voor bedrijven. De nieuwe spelregels of standaarden zijn echter een complex kluwen. Welke aspecten in een duurzaamheidsanalyse zijn echt relevant voor uw bedrijf?

Duurzaamheid is alom tegenwoordig

Duurzaam ondernemen, ESG en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn niet meer weg te denken in de dagelijkse berichtgeving. Er is een lawine aan duurzaamheid gerelateerde berichtgeving. Zo is er onder meer de nieuwe regelgeving over het CSRD en de Taxonomie die vanaf 2024 - en bij uitbreiding vanaf 2025 - een nieuwe groep rapporteringsplichtige ondernemingen onderwerpt aan een uitgebreide set van complexe spelregels.

Deze spelregels bieden ondernemingen de kans om transparant, ondubbelzinnig en aantoonbaar te communiceren over hun ambities en realisaties in duurzaamheid. Voor meer specifieke info over deze nieuwe regelgeving verwijzen we u graag door naar ons vorig artikel of webinar.

Kluwen van regels

Die nieuwe regels of standaarden (ESRS) zijn echter een complex kluwen. In totaal moet u rekening houden met meer dan honderd indicatoren en een veelvoud aan potentiële datapunten die in een duurzaamheidsanalyse naar boven kunnen komen. Een niet te onderschatten opdracht dus… Maar wat is nu echt relevant?

Materialiteitsanalyse als basis

De basis van de impact van duurzaamheid op een organisatie wordt gelegd in een materialiteitsanalyse. Die analyse bepaalt welke ESG-factoren echt relevant (‘materieel’) zijn voor uw onderneming. Kort door de bocht genomen zou u kunnen zeggen dat iets materieel is wanneer het waarde bepalend zou zijn voor een potentiële investeerder. Bijvoorbeeld: Vlaanderen verbiedt gasinstallaties in nieuwbouw vanaf 2025. U kan zich inbeelden dat deze klimaatgedreven maatregel een financiële en waardebepalende, en dus materiële, impact heeft op bepaalde ondernemingen. 

Vaak wordt tijdens dergelijke materialiteitsanalyse een vragenlijst- of checklistbenadering gebruikt, maar die benadering is eigenlijk te oppervlakkig. Het leidt meestal tot een veel te uitgebreide opsomming van goede bedoelingen met zogezegd relevante factoren die dan grafisch voorgesteld worden in een kleurrijke grafiek, de zogenaamde materialiteitsmatrix. 
 

Een doeltreffende materialiteitsanalyse resulteert in een selectie van echt relevante duurzaamheidsfactoren voor uw onderneming.

‘Less is more’

Meer dan ooit geldt hier het motto “less is more”. De regelgever vraagt in feite immers enkel naar de écht materiële duurzaamheidsfactoren. 

Het is de kunst om vooral die duurzaamheidsrelevante aspecten te isoleren die echt toekomstbepalend zijn voor uw onderneming. Meer nog: u voegt pas echt waarde toe wanneer u niet enkel de risico’s identificeert, maar vooral ook het aangeboden ESG- kader gebruikt om de groei en competitiviteitsfactoren van uw onderneming te toetsen aan hun ESG-weerbaarheid.

Een vragenlijstbenadering maak het denkkader eng en vooringenomen. Ervaring toont aan dat onze interactieve aanpak met bedrijfsleiding en verantwoordelijken het kader breed houdt. Het scherpt zelfs de inspiratie aan om nieuwe ideeën en elementen te identificeren die u in uw businessmodel kan omzetten in competitiviteit en tastbare financiële meerwaarde. 
 

De essentie

  • Onder invloed van onder andere nieuwe CSRD-regelgeving zijn duurzaamheid en ESG belangrijke agendapunten
    geworden in ondernemingen.
  • Deze regelgeving biedt ondernemingen de kans om transparant te communiceren over hun ambities en realisaties in duurzaamheid
  • Een zogenaamde materialiteitsanalyse brengt uw duurzaamheid aspecten in kaart.
  • Maar welke indicatoren en parameters zijn nu echt relevant of materieel tijdens zo een analyse? Het is de kunst om vooral die duurzaamheidsrelevante aspecten te isoleren die echt toekomstbepalend of groeibepalend zijn voor uw onderneming.
  • Onze interactieve benadering stimuleert de inspiratie om het ESG kader om te zetten in competitiviteit en tastbare
    financiële meerwaarde.

 

Wilt u meer weten over de impact van ESG-regelgeving of duurzaamheidsrapportering? 

Nieuwsgierig hoe wij een duurzaamheidsanalyse pragmatisch en resultaatgericht tastbaar en rendabel voor u maken? 

Neem contact op met Philip Dooms, Partner ESG & Sustainability of uw dossierverantwoordelijke.
Nog geen klant? Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.